Вести за Фалун Дафа и за кризата на човековите права во Кина

Вести и соопштенија до јавноста

Основачот на Фалун Гонг објави статија: „Зошто постои човештвото“ 26.01.2023

Живот после мачеништво 23.02.2021

Бидете информирани. Пријавете се за нашитe вести и билтени.