Вести за Фалун Дафа и за кризата на човековите права во Кина

Вести и соопштенија до јавноста

Бидете информирани. Пријавете се за нашитe вести и билтени.